Odesláním kteréhokoliv kontaktního, objednávkového nebo registračního formuláře na webových stránkách Zámeckého pivovaru Bezdružice uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Webová stránka Zámecký pivovar Bezdružice zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpracovává osobní údaje za účelem poskytnutí fyzickými osobami poptávaných služeb, plnění smluvních závazků a nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků komunikace. Údaje jsou zpracovány v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům společnosti, smluvním obchodním partnerům společnosti a třetím osobám.

Fyzická osoba má právo vyžadovat informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a dále má právo kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů z evidence společnosti. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou.